Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van FlevoFysiotherapie zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak kunnen de kosten voor de voorgenomen handeling bij u in rekening worden gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw verzekering vergoed.

 • Voor de praktijk is het niet haalbaar om van alle aanvullende polissen te weten hoeveel fysiotherapie er vergoed wordt. U dient dit zelf in uw polis te controleren en zo nodig in de gaten te houden. Als u niet voldoende verzekerd bent, ligt de verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandelingen bij u zelf.​
 • In veel gevallen worden de door de praktijk verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot (volledige) betaling overgaan, dan is de persoon aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de (restant)betaling
 • De kosten van behandeling van minderjarigen die – om welke reden dan ook – niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Het staat FlevoFysiotherapie vrij om behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering direct bij u in rekening te brengen. In dat geval ontvangt u van FlevoFysiotherapie (direct na de behandeling) een nota welke vóór de volgende behandeling voldaan moet  zijn. Na de laatste behandeling gelden de reguliere betalings- en herinneringstermijnen van FlevoFysiotherapie.
 • FlevoFysiotherapie hanteert de volgende reguliere betalings- en herinneringstermijnen:
 • Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota.
 • Behandelingen die in rekening worden gebracht door FlevoFysiotherapie dienen binnen 14 dagen na de eerste nota te worden betaald.
 • Wanneer betaling uitblijft, dan volgt binnen 14 dagen na de eerste nota een herinneringsnota.

(+ € 2,50 extra administratiekosten over de totaalkosten).

 • Wanneer ook nu betaling uitblijft, dan volgt binnen 5 dagen  een aanmaning
  (+ € 5.00 extra incassokosten over de bijgestelde totaalkosten).
 • Mocht dan de betaling nog steeds achterwege blijven dan wordt na 5 dagen het incassobureau ingeschakeld ter vordering van de openstaande nota inclusief alle bijkomende administratie- en incassokosten.

In de wachtkamer ligt een praktijkmap met o.a. uitgebreide informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement. 

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.