Afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren telefonisch afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan dan een andere patiënt behandeld worden.

Niet of niet tijdig afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Het tarief van een niet nagekomen behandeling bedraagt honderd procent van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling (zie tarieven).

Het wijzigen of afzeggen van uw behandelafspraak is alleen telefonisch mogelijk. U kunt hiervoor bellen op telefoonnummer: 0320 – 850 954.

Indien u het antwoordapparaat krijgt dan wordt u verzocht uw naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de ingeplande behandelafspraak in te spreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld voor het maken van een nieuwe afspraak.

Afwezigheid van een fysiotherapeut:
Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt de patiënt vroegtijdig afgebeld en er wordt direct een nieuwe afspraak ingepland. Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, wordt gezorgd voor passende vervanging.

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.