Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van FlevoFysiotherapie zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak worden de kosten voor de voorgenomen behandeling bij u in rekening worden gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw verzekering vergoed. 
 • Voor de praktijk is het niet haalbaar om van alle aanvullende polissen te weten hoeveel fysiotherapie er vergoed wordt. U dient dit zelf in uw polis te controleren en zo nodig in de gaten te houden. Als u niet voldoende verzekerd bent, ligt de verantwoordelijkheid voor de betaling van de behandelingen bij u zelf.​
 • In veel gevallen worden de door de praktijk verleende diensten direct aan de zorgverzekeraar gedeclareerd. Mocht de zorgverzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot (volledige) betaling overgaan, dan is de persoon aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend, verantwoordelijk voor de (restant)betaling
 • De kosten van behandeling van minderjarigen die – om welke reden dan ook – niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Het staat FlevoFysiotherapie vrij om behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering direct bij u in rekening te brengen. In dat geval ontvangt u van FlevoFysiotherapie een nota welke vóór de volgende behandeling voldaan moet  zijn. Na de laatste behandeling gelden de reguliere betalings- en herinneringstermijnen van FlevoFysiotherapie.
 • FlevoFysiotherapie hanteert de volgende reguliere betalings- en herinneringstermijnen:
 •           Na beëindiging van de behandeling volgt binnen 30 dagen de eerste nota.
 •           Behandelingen die in rekening worden gebracht door FlevoFysiotherapie dienen binnen 14 dagen            na de eerste nota te worden betaald.
 •           Wanneer betaling uitblijft, dan volgt binnen 14 dagen na de eerste nota een herinneringsnota.
 •           Wanneer ook nu betaling uitblijft, dan volgt binnen 5 dagen  een aanmaning
 •           Mocht dan de betaling nog steeds achterwege blijven dan wordt na 5 dagen het incassobureau                  ingeschakeld ter vordering van de openstaande nota inclusief incassokosten.

In de wachtkamer ligt een praktijkmap met o.a. uitgebreide informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement. 

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.