Huisregelement

Huisregelement

Voor de goede gang van zaken en om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen, heeft FlevoFysiotherapie de onderstaande huisregels geformuleerd. Graag wordt u verzocht onderstaande informatie door te nemen:

 • Bij uw eerste afspraak nodig vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs (ID, rijbewijs of paspoort). FlevoFysiotherapie is wettelijk verplicht deze gegevens te controleren en te noteren in uw patiëntendossier.
 • U kunt een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Er zal dan eerst middels een “screening” gekeken worden of u in aanmerking komt voor behandeling. Indien dit niet het geval is, wordt u verwezen naar uw huisarts.
 • Bent u door een huisarts of specialist verwezen, dan heeft u altijd een verwijsbrief nodig, dit geldt ook voor chronische aandoeningen. Informeer bij uw fysiotherapeut naar de voorwaarden om te voldoen aan de chronische lijst.
 • De eerste afspraak zal bestaan uit een intakegesprek en onderzoek. Hieruit volgt een behandelplan, wat samen wordt doorgenomen en waarop u uw akkoord moet geven. Dit wordt vastgelegd in uw dossier.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen, anders wordt de voorgenomen handeling bij u in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw verzekering vergoed.
 • Binnen al onze locaties geldt een rookverbod en zijn huisdieren niet toegestaan.
 • U bent zelf verantwoordelijk uw polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor FlevoFysiotherapie onmogelijk om u hierin optimaal voor te lichten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen die u heeft gehad bij FlevoFysiotherapie en/ of andere praktijken. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.
 • Indien uw verzekering de behandelingen niet vergoedt en/ of het aantal behandeling wordt overschreden dan ontvangt u van FlevoFysiotherapie (of soms van uw verzekeraar) een rekening. Deze dient u zelf tijdig te betalen.
 • De tarieven van FlevoFysiotherapie hangen standaard in de wachtkamer en staan vermeld op de website.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Het is voor patiënten en bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.
 • Heeft u veranderingen in uw verzekering of persoonsgegevens, geef dit dan alstublieft direct door aan uw fysiotherapeut.
 • De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Avondspreekuren worden in overleg gepland.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand. Let er op dat u geen waardevolle spullen achterlaat. In de wachtkamer ligt een praktijkmap met o.a. uitgebreide informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement. Deze informatie kunt u ook nalezen op de website.

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.