Huisregelement

Huisregelementen

Voor de goede gang van zaken en om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen, heeft FlevoFysiotherapie de onderstaande huisregels geformuleerd. Graag wordt u verzocht onderstaande informatie door te nemen:

 1. Om een vlot verloop van de “intake” te kunnen bewerkstelligen verzoeken wij u 10 minuten voor de eerste afspraak in de wachtkamer een inschrijf- en vragenformulier in te vullen. U kunt dit formulier via de website ook downloaden, invullen en uitgeprint meenemen. Voor het invullen van het inschrijf- vragenformulier heeft u nodig:
  • BSN nummer (voorheen sofinummer)
  • Verzekeringsbewijs (pasje of polisblad)
  • Geldig legitimatiebewijs (ID, rijbewijs of paspoort)

FlevoFysiotherapie is wettelijk verplicht deze gegevens te controleren en te noteren in uw patiëntendossier.

 1. U kunt een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Er zal dan eerst middels een “screening” gekeken worden of u in aanmerking komt voor behandeling. Indien dit niet het geval is wordt u verwezen naar uw huisarts.
 2. Bent u door een huisarts of specialist verwezen, dan heeft u altijd een verwijsbrief nodig, dit geldt ook voor chronische aandoeningen. Informeer bij uw fysiotherapeut naar de voorwaarden om te voldoen aan de chronische lijst.
 3. De eerste afspraak zal bestaan uit een intakegesprek en onderzoek. Hieruit volgt een behandelplan, wat samen wordt doorgenomen en waarop u uw akkoord moet geven. Dit wordt vastgelegd in uw dossier.
 4. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen, anders wordt de voorgenomen handeling bij u in rekening worden gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw verzekering vergoed.
 5. Binnen Gezondheidscentrum De Heelhoek geldt een algeheel rookverbod en zijn huisdieren niet toegestaan.
 6. U bent zelf verantwoordelijk uw polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor FlevoFysiotherapie onmogelijk om u hierin optimaal voor te lichten.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen die u heeft gehad bij FlevoFysiotherapie en/ of andere praktijken. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.
 8. Indien uw verzekering de behandelingen niet vergoedt en/ of het aantal behandeling wordt overschreden dan ontvangt u van FlevoFysiotherapie (of soms van uw verzekeraar) een rekening. Deze dient u zelf tijdig te betalen.
 9. De tarieven van FlevoFysiotherapie hangen standaard in de wachtkamer en staan vermeld op de website.
 10. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 11. Het is voor patiënten en bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.
 12. Heeft u veranderingen in uw verzekering of persoonsgegevens, geef dit dan alstublieft direct door aan uw fysiotherapeut.
 13. De praktijk is in principe geopend op maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. Avondspreekuren worden in overleg gepland.
 14. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 15. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand. Let er op dat u geen waardevolle spullen achterlaat. In de wachtkamer ligt een praktijkmap met o.a. uitgebreide informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement. Deze informatie kunt u ook nalezen op de website.

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.