Privacyreglement

Privacyreglement

De praktijk beschikt over een afgesloten wachtruimte en afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw therapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een dossier (FysioOne / Spot On Medics). Op deze registratie is de Privacywet AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat FlevoFysiotherapie zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en hanteert daarbij de volgende regels:

 • Patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt (familie, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen e.d.). Voor het vrijgeven van gegevens dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

 • Voor overleg met uw verwijzer en/of het versturen van een behandelverslag dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. Tijdens uw eerste afspraak kunt u direct uw wens kenbaar maken voor het digitale dossier. De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

 • Bij eventuele overdracht aan andere zorgverleners wordt de rapportage alleen opgestuurd indien de behandelend fysiotherapeut in het bezit is van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de patiëntgegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het patiëntdossier opgeslagen.

 • Uw naam, adres- en verzekergegevens zijn bij FlevoFysiotherapie bekend en beschikbaar. Uw behandeld therapeut zal zorgdragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.

 • Medewerkers van FlevoFysiotherapie vergrendelen hun computer indien zij de behandelkamer verlaten.

 • Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.

 • Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 • In de wachtkamer ligt een praktijkmap met o.a. uitgebreide informatie over de tarieven, betalingsvoorwaarden, klachtenreglement en privacyreglement. Deze informatie kunt u ook nalezen op de website.

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.