Handtherapie (vacant)

De hand en pols zitten ingewikkeld in elkaar. Diversie structuren (spieren, pezen, banden, botten, huid en zenuwen) zorgen ervoor dat we zowel nauwkeurige als hele zware handelingen kunnen uitvoeren. Al deze structuren zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld schrijven, tasten, een instrument bespelen, sporten en zware arbeid verrichten.

De keerzijde hiervan is de kwetsbaarheid van de hand. Bij een aandoening, letsel of overbelasting kan het functioneren van de hand snel verstoord raken. Het algemeen dagelijks handelen kan hierdoor flink beperkt worden en dit heeft dan verregaande consequenties voor het uitvoeren van werk en hobby’s.

 

Specifieke/veel voorkomende klachten

– Overbelasting klachten van de hand of onderarm
– Pijn, een verminderde beweeglijkheid en/of krachtsverlies na een breuk in de hand of onderarm
– Artrose (slijtage) van bijvoorbeeld het duimbasisgewricht, pols of handwortelbeenderen
– Schade aan ligamenten of pezen na een ongeval
– Instabiliteitsklachten van de pols
– Tennis of golferselleboog
– Zenuwinklemming of -compressie, zoals Carpaal Tunnel Syndroom
– Klachten na letsels en operaties

Duimbasisarthrose/slijtage

Duimbasis arthrose is slijtage van het duimgewricht waarbij het kraakbeenoppervlak van beide gewrichtsdelen (os metacarpale I en os trapezium) zijn aangetast. Doordat de structuur van het kraakbeen veranderd veroorzaakt dit een zeurderig pijngevoel rondom de duimmuis. Daarnaast zorgt intensief gebruik voor meer pijnklachten en treedt er ook krachtsverlies op met name bij activiteiten als opendraaien van een pot of draaien van sleutels. Door meer inzicht in het gebruik van de duim en het trainen van de duimspieren kunnen de pijnklachten en het krachtverlies afnemen.

Pols fractuur

Na een val is de kans op een polsbreuk vaak groot aanwezig. Hierbij is er sprake van een breuk van het spaakbeen (radius) of de ellepijp (ulna) of zelfs een gecombineerde breuk. Na de behandeling in het ziekenhuis, van bijvoorbeeld gips tot aan een repositie – waarbij de chirurg de breuk operatief herstelt, ervaren mensen vaak moeite met het opnieuw kunnen inzetten en bewegen van de pols, soms is er zelfs sprake van krachtverlies.

M. de Quervain

Door overbelasting van de pees aan de duimzijde kan de peesschede gaan ontsteken of raakt geïrriteerd. Een peesschede is een nauwe tunnel bekleed met een slijmvlies waardoor de pees gemakkelijk kan bewegen. Als de tunnel te nauw raakt dan kan de pees hier niet meer door heen, dit veroorzaakt pijnklachten bij wringen, knijpen, tillen en pakken. Door het geven van rust aan de peesschede en het trainen van omliggende structuren zal de pijn afnemen.

Triggerfinger

Door een verdikking van de buigpezen van hand kunnen deze niet makkelijk door de ‘pulley’ lopen. De ‘pulley’ is een tunnel waardoor de pezen geleid worden zodat we de vingers goed kunnen buigen en strekken. Als dit niet mogelijk is ervaren mensen vaak een pijnlijke klik sensatie bij het strekken van de vinger of is dit zelfs helemaal niet mogelijk. Soms is er een duidelijk moment geweest welke de klachten heeft laten doen ontstaan, maar soms zijn deze ook geleidelijk opgekomen. Door het rust geven van de pezen en het rustig trainen ervan zorgt er voor dat de klachten verminderen.

Carpaal Tunnel Syndroom

Door de carpale tunnel lopen 9 buigpezen naar de hand, daarnaast loopt de medianus zenuw ook door de carpale tunnel. Als de ruimte in de tunnel afgenomen is door bijvoorbeeld een zwelling dan geeft dit verschillende klachten in de handpalm. U kunt een tintelend gevoel ervaren of juist een stekende pijn in de handpalm en vingers welke kan uitstralen naar de onderarm.

Skiduim

De duim heeft stabiliteit door actieve en passieve structuren. De spieren zijn hierbij de actieve structuren en de banden/ligamenten de passieve structuren. Door een ongeval of trauma kunnen de passieve structuren beschadigd raken en hierdoor pijnklachten geven van de duim. Een trauma hoeft niet ten grondslag te liggen, ook bij een verrekking of overbelasting kan dit pijnklachten geven. Als de klachten langer aanhouden kan dit leidden tot een instabiele duim en eventueel slijtage van het gewricht.

Instabiliteitsklachten van de pols

Met instabiliteitsklachten spreken we over een ‘laxiteit’ van de banden van de pols. Doordat deze banden/ligamenten te slapen zijn wordt de pols minder gestabiliseerd welke pijnklachten geven tijdens bewegen en steunen op de pols, met name aan de rugzijde van de pols. De pols lijkt te blokkeren tijdens gebruik en geeft vaak ook ‘klik’-sensaties. Door het trainen van de spieren van de onderarm is het mogelijk om de pols beter te stabiliseren en nemen deze pijnklachten af.

Behandeling

De handfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen en letsels van de hand, pols en elleboog en zal u begeleiden tijdens uw herstel. Belangrijk om te weten is dat handtherapie vaak een langdurig of intensief traject is. Afhankelijk van de ernst van de aandoening of het letsel kan de duur van de therapie variëren, vooral na een operatie of bij uitgebreid letsel kan de behandeling soms wel een jaar duren. Hierbij zal er een groot beroep worden gedaan op uw motivatie om te blijven oefenen.

Daarnaast kan de handfysiotherapeut u adviseren over het gebruik en aanschaf van een eventuele brace. Wij werken hiervoor samen met Bauerfeind

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.