Vergoedingen

Vergoedingen

In Nederland kennen we een verplichte Basisverzekering en zijn er diverse vrijwillige Aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie slechts beperkt wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. Een goede Aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom voor iedereen aan te raden. Fysiotherapeutische zorg die vanuit de Aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Basisverzekering

  • De vergoeding van fysiotherapie uit de Basisverzekering is als gezegd beperkt. Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld (de chronische lijst “Borst”). Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de Basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de Aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en Claudicatio (Fontaine 2) behandelingen en de herstelzorg van Covid-19 vanaf 18-07-2020. Deze worden vanaf de eerste behandeling direct uit de Basisverzekering vergoed. De aandoeningen die vallen onder de Basisverzekering zijn te vinden op bijlage 1 van het besluit zorgverzekering. Via deze link komt u op de website van de overheid. We raden u altijd aan om de polisvoorwaarden door te nemen of contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

  • Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de Basisverzekering.

Eigen risico

  • Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de Basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte Eigen Risico bedraagt in het jaar 2024 385 euro. Boven op dit verplicht Eigen Risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie – kiezen voor een Aanvullend Eigen Risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro  (totaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de Aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

    Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de Aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico.

Kinderen en jongeren tot achttien jaar

  • Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de Basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Maak direct een online afspraak

Behandeling zowel in de praktijk als aan huis. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Neem dan gerust contact op.